Integritetspolicy för TjänsteTorget

Vi på TjänsteTorget AB (organisationsnummer 559386-0447, ”Tjanstetorget”) värnar om att skydda din integritet enligt gällande regelverk. Genom denna integritetspolicy vill vi ge dig bättre förståelse för vilka personuppgifter vi samlar in om dig, vad vi använder dem till och vilka rättigheter du har.
Senast updaterad: Malmö 17. november 2022
<span>Integritetspolicy för TjänsteTorget</span>

Tjänstetorget är personuppgiftsansvarig för de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du har frågor om integritetspolicyn eller önskar utöva dina rättigheter kan du kontakta oss:

Tjänstetorget har inte kontroll över praxis för integritet på annonsörers eller andra tredjepartshemsidor och uppmanar dig därför att alltid ta reda på riktlinjerna för de externa tjänsterna.

1. Vad behandling av personuppgifter innebär

En personuppgift är en uppgift om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Om du är en fysisk person, till exempel en av våra användare eller en kontaktperson hos en av våra leverantörer, kommer alla uppgifter om dig att vara personuppgifter.

Personuppgiftslagen gäller för all behandling av personuppgifter. Behandling är kort sagt varje hantering av personuppgifter. Detta kan till exempel vara insamling, lagring, användning, utlämning eller radering av personuppgifter. 

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till

Tjänstetorget har fulla rättigheter till varumärken, logotyper, handelsnamn, domäner, kunskap och annan immateriell egendom kopplad till Tjänstetorget och tjänsten. Tjänstetorget immateriella rättigheter kan inte användas utan skriftligt godkännande från Tjänstetorget.

1. För att administrera och följa upp dina förfrågningar om erbjudanden om produkter och tjänster

Tjänstetorget driver nätsidan https://tjanstetorget.se, en förmedlingstjänst för personer som vill jämföra erbjudanden från olika leverantörer för en rad produkter och tjänster. Tjänsten är gratis, men användarna måste godkänna våra villkor för att kunna använda tjänsten. För att hämta erbjudanden fyller du i ett formulär på webbplatsen. Det finns ett formulär för varje kategori av produkter och tjänster. Vi skickar vidare informationen till våra leverantörer, som utarbetar ett erbjudande och tar kontakt med dig via telefon, e-post eller sms. 

Leverantören är själv personuppgiftsansvarig för sin insamling, användning och lagring av dina personuppgifter. Du väljer själv om och vilken leverantör du vill använda dig av. Kontakta den aktuella leverantören om du har frågor på deras behandling av personuppgifter, inklusive om du vill dra tillbaka ditt samtycke till deras behandling av personuppgifterna om dig.

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilka produkter och tjänster du önskar få erbjudanden om. Du anger själv personuppgifterna och du ser då vilka uppgifter vi får tillgång till och som vi vidarebefordrar till leverantörerna. Den rättsliga grunden för att vi behandlar personuppgifter om dig i detta sammanhang är för att det är nödvändigt om vi ska kunna hämta in erbjudanden från leverantörerna och ge dig anpassade erbjudanden. Det föreligger därmed legitima intressen eftersom behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna ta fram erbjudandet till användaren, se artikel 6, paragraf 1, litra f i Dataskyddsförordningen.

Genom att använda dig av tjänsten samtycker du till att de aktuella leverantörerna kan kontakta dig via e-post, telefon, eller sms med erbjudanden som är relevanta för din förfrågan. När du ger ditt samtycke åsidosätter detta en eventuell reservation mot att bli kontaktad av den aktuella leverantören via telefon.

2. Webbanalys

Tjänstetorget samlar in uppgifter om besökande på tjanstetorget.se. Detta kan omfatta uppgifter som din IP-adress, vad du klickar på när du besöker sidan, hur länge du befinner dig på sidan, vilka kategorier av produkter och tjänster du önskar erbjudanden på och eventuellt priserna på erbjudandena du får. Syftet med och den rättsliga grunden för sådan insamling och användning är våra legitima intressen i att utarbeta statistik samt använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster. Se även punkt 3 om kakor nedan.

3. Marknadsföring

a) Marknadsföring i Google-tjänster riktade mot användare av våra tjänster

Vi använder Google Customer Match för att ge användare av våra tjänster relevanta annonser om våra olika tjänster. Google Customer Match fungerar genom att vi skickar kraftigt pseudonymiserade kundlistor (baserat på e-postadress eller telefonnummer) som Google matchar med sina användare. Därefter presenterar Google annonsörens budskap för slutanvändare i samband med googlesökningar, på YouTube eller i Gmail. Google förpliktar sig enligt villkoren för tjänsten att inte använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänsten, att inte dela dem med tredje part, att inte använda uppgifter för att bygga profiler på slutanvändare samt att radera kunduppgifter från annonsören efter att tjänsten har levererats.

Den rättsliga grunden för användning av personuppgifter i anknytning till Customer Match är vårt berättigade intresse av att erbjuda anpassad marknadsföring till användare som är kunder både hos oss och hos Google.

Läs mer om Google Customer Match här: https://support.google.com/googleads/answer/6379332?hl=en

Om du inte vill ha denna typ av annonser från oss kan du reservera dig hos Google: https://www.google.com/settings/ads, eller genom att kontakta oss (se nedan).

b) Marknadsföring riktad mot besökare på vår webbplats

Vi använder remarketing-tjänster från Google, Bing och Facebook, similar audience- och lookalike-kampanjer från Google och Facebook samt custom combination från Google. Tjänsterna är baserade på användning av kakor på vår webbplats som gör det möjligt för Google, Facebook och Bing att leverera annonser om vår koncerns tjänster. Du samtycker till användningen av kakor så länge du inte reserverar dig mot detta, vilket du bland annat kan göra genom inställningarna i din webbläsare. Du kan avvisa eller radera kakor via inställningarna i din webbläsare på den enhet du använder. Under punkt 0.3 hittar du mer information om vår användning av kakor samt en lista över kakor som vi använder på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i anknytning till denna marknadsföring är våra berättigade intressen av att erbjuda anpassade annonser om koncernens tjänster.

4. När du tar kontakt med oss

Du kan kontakta oss via telefon eller e-post om du har frågor, vill har hjälp eller vill ge oss feedback. Vi får då se den kontaktinformation du använder för att kontakta oss (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer). Utöver detta använder vi den information du uppger i samband med din förfrågan. Vi uppmanar dig att inte uppge mer information än nödvändigt för att besvara din förfrågan och att du så långt som möjligt undviker att uppge känsliga uppgifter.

Den rättsliga grunden för denna användning av personuppgifter är ditt samtycke och våra legitima intressen att förbättra och utveckla våra tjänster. I den grad användningen av personuppgifterna är baserad på samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket genom att kontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar inte detta lagligheten i att behandla personuppgifterna grundat på samtycket före du tagit tillbaka det, eller lagligheten i behandling som är baserad på annan grund än samtycke.

3. Mer information om kakor

4. Dina rättigheter

Du har rättigheter vad gäller personuppgifter som handlar om dig. Vilka rättigheter du har varierar från situation till situation.

Du kan bland annat ha följande rättigheter:

  1. Tillgång: Rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, samt få en kopia av uppgifterna.

  2. Rättelse: Rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter som rör dig rättade.

  3. Radering: Rätt att få uppgifter om dig som inte längre är nödvändiga eller inte tillåtna att behandla raderade.

  4. Dataportabilitet: Rätt att få en kopia av personuppgifter som du lämnat till oss för att få dem överförda till en annan tjänsteleverantör.

  5. Begränsning av behandling av personuppgifter: Rätt att begränsa hela eller delar av behandlingen fram tills begränsningen av behandlingen upphävs.

  6. Invända mot behandling av personuppgifter: Rätt att invända mot vidare behandling av personuppgifter på grund av en särskild situation eller om behandlingen är kopplad till direkt marknadsföring.

Du har alltid rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter om dig till myndigheterna. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten. Vi ber dig kontakta oss innan du skickar in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

I de fall våra leverantörer fungerar som personuppgiftsansvarig måste du kontakta leverantören direkt om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.