Icke-bindande och kostnadsfritt för dig

Elpriset idag

Ta reda på vad elpriset är där du bor. Här har vi samlat de aktuella priserna i de fyra prisområdena i Sverige.
Område Spotpris Ändring det senaste dygnet Ändring det senaste dygnet
Norra Sverige (SE1)
Norra Mellansverige (SE2)
Södra Mellansverige (SE3)
Södra Sverige (SE4)
Hitta den elleverantör som har det bästa priset i ditt område

Sverige är indelat i fyra elprisområden

Priset du betalar för el ändras inte bara från timme till timme, det varierar också beroende på var du befinner dig i landet. Sverige har fyra elprisklasser. Dessa kallas också för elområden av vissa.

Här är de fyra elområdena i Sverige:

  • Elområde SE1 Luleå - Norra Sverige
  • Elområde SE2 Sundsvall - Norra Mellansverige
  • Elområde SE3 Stockholm - Södra Mellansverige
  • Elområde SE4 Malmö - Södra Mellansverige

Du kan oftast se vilken elpriszon du tillhör på din elräkning eller nettotaxa.

Anledningen till att Sverige är indelat i elområden är att elsituationen är olika i varje enskilt område. Ett elprisintervall anger om det finns över- eller underskott på el i ett område.

Elen produceras och används på olika platser i Sverige. Därför måste elen föras runt i landet. Det finns inte plats i elnätet för att elen ska kunna flöda helt fritt.

Om priset vore detsamma för hela landet skulle man till exempel inte ha lika bra inblick i var ny kraftproduktion och kapacitet måste byggas ut.

Nord Pool elbörs

Nord Pool är den nordiska elbörsen.
Det är här elbolagen köper el från kraftbolagen. 

Spotpriset på Nord Pool bestäms av hur mycket el som förväntas behövas av budområdet och hur mycket kraftbolagen har tillgängligt för försäljning. Alltså utbud och efterfrågan.

Dagens elpris publiceras på Nord Pool runt klockan 12 dagen innan (day-ahead). Det de publicerar är priserna för alla de 24 timmarna följande dygn. Priserna varierar alltså timme för timme.

Elbolagen har möjlighet att handla el på intradagsmarknaden, vilket gör att de kan anpassa sig om de köpt för lite eller för mycket el dagen innan. De har möjlighet att göra detta upp till en timme innan elen används.

Det finns flera elbolag som erbjuder en app där du kan följa elpriset under hela dagen och planera din elförbrukning.

Kolla om du kan spara pengar på el
Ta emot offerter från flertalet elföretag och se om du kan få ett bättre elpris

Vad påverkar dagens elpris?

Elpriset förändras timme för timme under dygnet och det kan vara många faktorer som påverkar det under en dag. Här är några faktorer som är med till att bestämma elpriset.

Utbud och efterfrågan på elmarknaden

Med utbud menas den el som produceras medan efterfrågan baseras på vad elbolagen meddelat att de vill köpa. Något de återigen baserar på vad de tror att deras användare kommer att använda under de kommande 24 timmarna.

Om efterfrågan är hög medan utbudet är lågt stiger priset, medan om efterfrågan är låg och utbudet högt så faller priset.

Det som påverkar utbud och efterfrågan kan vara många saker.

Försörjningen kan påverkas av vädret, eftersom viss elproduktion är baserad på vädret. Som vindkraft och vattenkraft.

Vädret kan också påverka efterfrågan. Är det kallt går det troligen mer el till uppvärmning. Medan i kraftproduktion baserad på icke-förnybar energi så påverkas elpriset också av priset på till exempel olja och gas.

Vädret

En del av kraftmixen kommer från kraftverk som producerar el med hjälp av vädret och processer i naturen.

Som en del av en europeisk kraftmarknad är det inte bara våra vindkraftverk som påverkar elpriserna här hemma.

Men mycket blåsigt väder här hemma kan hjälpa till att pressa ner elpriserna.

Biligare elräkning?
Ta emot offerter från flera elleverantörer. Jämför själv, och välj det bästa avtalet för dig.

Elpriserna varierar under hela dygnet

Ofta kommer elpriset att vara högst innan de flesta av oss går till jobbet och när de flesta av oss kommer hem från jobbet på eftermiddagen. Varje morgon vaknar hushållen och börjar sin elförbrukning.

Oavsett om det är att duscha, sätta på tv:n eller värma hemmet. 

På eftermiddagen måste du vanligtvis laga mat, tvätta kläder och ladda elbilen.

Att få ett avtal med ett elbolag som hjälper dig att hantera din elförbrukning utanför "högtrafiken" kommer att vara bra för både plånboken och klimatet.

Olika elbolag har olika lösningar för detta, men många erbjuder en app som hjälper dig att få en överblick över elpriset timme för timme.

Det här tar inte mer än 2 minuter
Se om du också kan spara pengar! Fyll i formuläret och ta emot offerter. Det är gratis och helt utan förpliktelser.